Find din kandidat for Silkeborg Kommune

1 / 16 Trafik

Nordskovvej skal anlægges hurtigst muligt

Nordskovvej er navnet på en ny vej, som Silkeborg Kommune planlægger at bygge mellem Drewsensvej fra Christian 8. Vej og frem til Århusvej.

2 / 16 Trafik

Det er vigtigere at føre Frederiksberggade under jernbanen, end at anlægge Nordskovvej

Krydset ved jernbanebommene på Frederiksberggade er et trafikalt knudepunkt i Silkeborg. En forundersøgelse har vist, at det vil koste op mod 250 millioner kroner at føre Frederiksberggade under jernbanen.

3 / 16 Trafik

Dækningen skal udvides, så bybusserne kører til flere byer i Silkeborg Kommune

Bybusserne kører i dag primært i den gamle Silkeborg Kommune.

Annonce

4 / 16 Fritid

Der skal opføres et nyt svømmecenter på Søholt

Et nyt svømmecenter på Søholt vurderes at koste i omegnen af 160 millioner kroner. Byrådet har tilkendegivet at ville bruge 50 millioner kroner på projektet.

5 / 16 Fritid

Der skal opføres en ny multiarena på Søholt med svømmecenter og cykelbane

Der er to modeller i spil med svømmevand på Søholt. En svømmecenter-løsning eller en Arena-løsning, hvor svømmefaciliteterne er en del af et større projekt med blandt andet cykelbane.

6 / 16 Fritid

Nordvestbadet skal overleve

Nordvestbadet står overfor at skulle renoveres for et større millionbeløb.

Annonce

7 / 16 Fritid

Det en god idé, at Silkeborg Kommune de kommende år investerer op mod 45 millioner kroner i nye haller

På anlægsoversigten for 2018-2021 fremgår det, at Silkeborg Kommune vil bruge omkring 45 millioner kroner på nye haller. Det er besluttet, at der skal være nye haller i Gødvad og Hvinningdal. Derudover er der også planer om nye haller i Buskelund, Sejs-Svejbæk og ved Sølystskolen.

8 / 16 Udvikling

Silkeborg skal have flere højhuse i midtbyen

Det er besluttet, at der kommer et højhus på Papirfabrikken i 70 meters højde. Derudover er der planer om placeringer af andre høje huse i bymidten.

9 / 16 Udvikling

Lokalrådene skal have større indflydelse på udviklingen i deres eget område

Der er 27 lokalråd i Silkeborg Kommune, som repræsenterer hver deres område. Lokalrådene fungerer som kommunens dialogpartner. Lokalrådet kan eksempelvis ikke få en sag taget op i byrådet.

10 / 16 Kultur

Silkeborg Kommune skal betale yderligere tre millioner kroner om året til driften af et nyt Museum Jorn

Der er planer om et nyt Museum Jorn til 500 millioner kroner. Pengene skal findes hos fonde. I øjeblikket betaler Silkeborg Kommune ca. 4,5 millioner kroner i drifttilskud til Museum Jorn og har tilkendegivet, at ville betale yderligere tre millioner kroner, hvis et nyt Museum Jorn bliver en realitet.

11 / 16 Ældre

Det er vigtigt at bevare alle nuværende plejecentre i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har i dag plejecentre i Thorning, Bryrup, Kjellerup, Silkeborg, Funder, Fårvang, Gødvad, Gjern, Kragelund, Vinderslev, Resenbro, Sejs, Sjørslev, Ans, Them, Virklund.

12 / 16 Ældre

Modtagere af hjemmehjælp skal generelt have mulighed for at få hjælp til rengøring oftere end hver 14. dag

Det generelle niveau i Silkeborg Kommune er, at modtagere af hjemmehjælp får hjælp til rengøring hver 14. dag.

13 / 16 Børn

Der er behov for, at Silkeborg Kommune hæver beløbet per skoleelev

Silkeborg Kommune brugte i 2016 60.156 kroner per elev om året. Landsgennemsnittet er på er på 70.500 kroner.

14 / 16 Børn

Alle nuværende skoler i Silkeborg Kommune skal bevares

Der er 27 kommunale skoler i Silkeborg. Seks af de 27 skoler er blevet til to skolefællesskaber. Frem til 2026/2017 viser prognoserne, at der vil være 900 færre elever i Silkeborg Kommunes folkeskoler

15 / 16 Børn

Der skal ansættes flere voksne i daginstitutionerne, så normeringerne hæves

I en gennemsnitskommune passer en ansat i en daginstitution det, der svarer til 6,4 barn i alderen 3-5 år eller 3,7 barn i alderen 0-2 år. Silkeborg ligger lidt under gennemsnittet.

16 / 16 Økonomi

Kommuneskatten i Silkeborg skal sættes ned

Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent er på 24,9 procent. Silkeborg Kommune har en skatteprocent på 25,5.

Annonce