Find din kandidat for Region Midtjylland

1 / 10 Kollektiv trafik

Regionen bør holde op med at betale for busruter, der ikke krydser kommunegrænser

I 2018 overskrider Midttrafik sit budget med 35 millioner kroner. Regionsrådet har dog i første omgang forkastet forslaget om at lade kommunerne selv drive de lokale busruter - ligesom bybusserne - så regionen kun skulle finansiere busser mellem byer i hver sin kommune og uden togforbindelse.

2 / 10 Økologi

Det er vigtigt, at mindst 60 procent af maden i sygehusenes køkkener er økologisk

1. januar 2015 indledte regionen et toårigt samarbejde med Økologisk Landsforening om projekt Økoløft Danmark. Projektet har som mål at omlægge de involverede køkkener til 60 procent økologisk kostproduktion - som led i at få fordoblet det økologiske landbrugsareal frem mod 2020.

3 / 10 Finansiering

Regionerne bør selv kunne opkræve skat - ligesom amterne gjorde det

Som erstatning for den tidligere amtsskat har staten siden 2007 opkrævet et sundhedsbidrag, der falder år for år og lige nu er på 2 procent. Sundhedsbidraget er med til at betale for de regionale sundhedsudgifter til for eksempel hospitaler og fordeles blandt regionerne i form af bloktilskud.

Annonce

4 / 10 Struktur

Regionerne bør nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Strukturreformen erstattede per 1. januar 2007 den gamle struktur med kommuner og amter fra Kommunalreformen i 1970. Regionerne overtog nogle af amternes opgaver, men mistede ansvaret for blandt andet gymnasier, HF og indvandrerundervisning samt for den overordnede miljøplanlægning.

5 / 10 Praktiserende læger

Det er o.k., at nogle borgere skal køre op til 15 kilometer til egen læge

Borgere kan frit vælge en praktiserende læge, men det kræver, at lægen har åbent for tilgang - og derfor kan man risikere at skulle til en naboby for at finde en ledig læge.

6 / 10 Privathospitaler

Det offentlige sundhedsvæsen bør helst ikke henvise patienter til privathospitaler

Region Midtjylland indgår i flere former for samarbejde med private hospitaler og klinikker - eksempelvis ved behandling af patienter via det udvidede frie sygehusvalg eller gennem en udbudsaftale. På den måde fungerer privathospitalerne som en form for buffer, der betales efter behov.

Annonce

7 / 10 Prioritering

Det er vigtigere at bruge penge på miljø og klimaforandringer end på vækst og erhvervsudvikling

Cirka to procent af regionens budget går til området Regional Udvikling, der både omfatter bæredygtighed og vækst. Målet er at blive »en attraktiv og bæredygtig vækstregion«.

8 / 10 Kultur

Efter kulturbysatsningen Aarhus 2017 er det fornuftigt, at regionen holder lidt igen med at bruge penge på kulturområdet

Kulturpuljen under regionale udviklingsaktiviteter reduceres faktisk med to millioner kroner i 2018 - som led i at dække Midttrafiks budgetoverskridelse ind. Puljen skulle ellers have indeholdt 11,4 millioner kroner i hvert af årene 2017-2020.

9 / 10 Uddannelse

Det er vigtigt, at der er praktikpladser til alle elever på erhvervsfaglige uddannelser

Gennem Vækstforum søger regionen at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Ved større regionale byggeprojekter skal entreprenørerne leve op til visse krav om praktikpladser.

10 / 10 Involvering

Pårørende skal deltage mere aktivt, både når en person er indlagt og efter udskrivelsen

Regionen er ikke mindst presset på udgifterne til sundhedsvæsenet. Hvis pårørende får til opgave at hjælpe med, kan der blandt andet spares penge, ved at patienten hurtigere kan blive sendt hjem fra sygehuset, og ved at nogle genindlæggelser undgås.

Annonce