Find din kandidat for Ikast-Brande Kommune

1 / 15 Rådhus

Kommunen bør satse på ét centralt rådhus, hvor man samler administrationen – og laver borgerservice øvrige relevante steder

Byrådet overvejer en ny rådhusstruktur på baggrund af en forestående større renovering af rådhuset i Ikast. Man skal nu vurdere, hvad der økonomisk er mest fordelagtigt, og samtidig tage højde for politiske ønske om administration i både Ikast og Brande.

2 / 15 Service

Skatten bør hæves i kommunen – så der er plads til bedre normering på ældre- og børneområdet

Kommunen har sparet eller omlagt for mange millioner kroner på serviceområdet de seneste år, fordi man er hårdt presset af økonomien. Borgerne i kommunen tjener for lidt i forhold til gennemsnittet. Der er skåret ind til benet, erkender mange politikere. Udfordringen er at man risikerer ”straf” fra regeringen.

3 / 15 Byråd

Byrådets medlemmer skal arbejde målrettet imod sognerådspolitik og arbejde for at skabe samhørighed i hele kommunen

Kommunen havde en svær start – med politiske brydninger mellem især Brande og Ikast. Gennem de seneste år er det lykkedes at holde sognerådspolitikken nede, og flertallet af politikerne arbejder for hele kommunen – ikke kun for det sted, de er valgt.

Annonce

4 / 15 Byråd

Sænk antallet af byrådsmedlemmer og nedsæt deres løn

I forbindelse med borgerinddragelse i projektet ”hvordan får vi mest for pengene?” har borgere foreslået at spare penge ved at sænke antallet af byrådsmedlemmer til de lovkrævede 19 og at nedsætte politikernes løn.

5 / 15 Kommunalreform

Fordelingen af kommunal service mellem de enkelte byer i kommunen er fornuftig

Med kommunalreformen for 10 år siden blev byerne Bording, Engesvang, Nørre Snede, Ejstrupholm, Brande og Ikast en del af den nye kommune.

6 / 15 Erhvervsklima

Ikast-Brande skal fortsat arbejde på de næste år at blive kommunen med landets bedste erhvervsklima

I syv ud af otte år har kommunen fået førstepladsen i DI’s Erhvervsklima-analyse. Byrådet har hidtil været enige om, at det er en god markedsføring af kommunen og kan føre både nye virksomheder og dermed mere velfærd til kommunen.

Annonce

7 / 15 Ældre

Ældreplejen i kommunen og normeringen bør have tilført flere midler

På et debatmøde for nylig lød der fra personale og pårørende kritik af den kommunale service for de svage ældre. Der er for lidt tid til hjemmeplejebesøg og for travlt på plejecentrene, lød kritikken.

8 / 15 Lufthavn

Midtjyllands Lufthavn er vigtig for kommunen og bør fortsat støttes med kommunale midler, når lufthavnen har problemer med økonomien

Et flertal i byrådet har netop vedtaget at yde et tilskud i 2018 på en halv million til en kapitaludvidelse. Samlet set giver ejerkommunerne seks millioner i 2018. Det er fjerde gang, Ikast-Brande yder støtte til lufthavnens økonomi – og hver gang løfter politikerne pegefingeren og siger ”det bør være sidste gang”. Lufthavnens passagertal er stigende - men sikkerhedskravene koster lufthavnen mange penge og belaster driften.

9 / 15 Kultur

Der bør afsættes flere midler til kulturlivet i kommunen

Ikast-Brande bruger årligt 274 kroner per indbygger på kulturen (Danmarks Statistik 2017). Herning bruger 733 kroner. Struer 651 kroner og Ringkøbing-Skjern 331 kroner. Vi ligger langt under landsgennemsnittet på 484 kroner.

10 / 15 Sport

Den kommunale satsning på sport/fritid og især elitesport er en god idé

Ikast-Brande er kendt som og markedsføres som en sportsby, og der bruges især mange midler og kræfter på både elite- og amatøridrætslivet. Kommunen bruger årligt 1264 kroner per indbygger på ”sport og fritid” (Danmarks Statistik 2017). Landsgennemsnittet er 1188 kroner.

11 / 15 Grøn energi

Kommunen bør fortsat satse meget på at få rejst store vindmøller

Vindmøller er grøn energi, og Ikast-Brande er præget af en stor vindmølleindustri med mange arbejdspladser.

12 / 15 Frivillige

Kommunen skal i højere grad bruge frivilligt arbejde og ildsjæle for at sikre/højne den kommunale velfærd

Ikast-Brande har i flere år arbejdet med begrebet ”mental frikommune” og projektet ”aktive borgere skaber det gode fællesskab”. Frivilligt arbejde florerer på mange områder, og man diskuterer ofte, hvordan man kan bruge frivillige til at skabe bedre velfærd.

13 / 15 Skole

Børnene er for lang tid i skole, og man bør give dispensation for skoledagens længde

Byrådet besluttede i maj, at skolerne kan ansøge om at få mulighed for, i helt særlige tilfælde, at afkorte skoledagens længde for en klasse på 4.–9. klassetrin.

14 / 15 Borgerhus

Kommunen bør købe og indrette det gamle posthus på Lille Torv i Ikast som et borgerhus

Initiativtager Holger Laursen har gennem flere år arbejdet med ideen om at skabe et borgerhus i det tidligere posthus og skabe mere liv i nordbyen. Der har ikke hidtil været kommunal opbakning til projektet.

15 / 15 Festivaler

Musikfestivalerne i Ikast og Brande bør støttes massivt med kommunale midler

Begge festivaler kæmper hårdt med økonomien og får ikke i lighed med andre byer kommunalt tilskud til at holde musik-festivale.

Annonce