Valg 2017

Find din kandidat

Sammenlign dine og kandidaternes
holdninger til lokal politik
for Ikast-Brande Kommune

Bliv klogere på dig selv og din kandidat - helt lokalt

Hvem skal jeg stemme på? Hvad mener kandidaterne - og hvad mener jeg selv? Der findes mange måder at finde svar på disse spørgsmål inden kommunalvalget 21. november. Men kun her på Mediehuset Ikast-Brandes valgsite finder du de helt unikke lokale svar, som drejer sig om valget i Ikast-Brande Kommune.

Mediehuset har stillet byrådskandidaterne over for en række udsagn og bedt dem forholde sig til helt konkrete lokale forhold. Nu får du som vælger den samme mulighed og kan dermed sammenligne dine holdninger med kandidaternes.

På den måde kan du finde frem til den kandidat, du er mest enig med, og som du måske vil stemme på til valget tirsdag 21. november 2017.

Rigtig god fornøjelse.

Hvis du vil finde din kandidat for et andet område, så vælg her på forsiden.

Foreslå testen til andre

Om kandidattesten

»Find din kandidat« er Mediehuset Ikast-Brandes database med lokale kandidaters svar på en række udsagn stillet af husets journalister. Udsagnene er valgt ud fra dels en væsentligheds- og dels en brugervenlighedsbetragtning. Der kan derfor være politiske områder, som ikke er dækket af udsagnene.

Indsamlingen af svarene er sket i månederne op til valget. Samtlige kandidater har fået mulighed for at svare. Har en kandidat ikke svaret, medtages denne ikke i testen, men er dog synlig som kandidat på oversigten.

Her på valgsitet kan man som bruger teste egne holdninger op mod de samme udsagn, som kandidaterne har forholdt sig til. Ved at erklære sig »Meget enig«, »Delvis enig«, »Hverken enig eller uenig«, »Delvis uenig« eller »Meget uenig« udregnes en samlet score - både for kandidaten og brugeren. Disse sammenlignes, når testen er taget.

Scoren udregnes på følgende måde: Et identisk svar med et kandidatsvar får scoren 100. For hver trins afstand mellem et brugersvar og et kandidatsvar reduceres scoren med 25 point. Har en bruger for eksempel svaret »Meget uenig« til et udsagn, som en kandidat har svaret »Delvis enig« til, bliver scoren 75. Laveste score er altså 0, som tildeles i det tilfælde, hvor en bruger og en kandidat har erklæret sig henholdsvis »Meget enig« og »Meget uenig«.

For at gøre resultaterne mere præcise, er der indsat en begrænsning på antallet af gange, det er muligt at svare »Hverken enig eller uenig«.

Udsagnene er ikke vægtet. Alle udsagn tæller lige meget.

En brugers svar er 100 procent anonym og kan ikke efterfølgende henføres til en person. Dog bliver brugernes besvarelser anonymt opbevaret, for at muliggøre redaktionelle behandling af kandidattesten.

Hvis du blot ønsker at se en liste over de opstillede kandidater, du kan stemme på, så er her kandidatlisten for Ikast-Brande Kommune.

Læs mere om valget