Find din kandidat for Herning Kommune

1 / 15 Skat

Den kommunale skatteprocent i Herning Kommune bør sættes ned

Herning Kommune har gennem flere år haft en god økonomi, og likviditeten per indbygger er blandt de højeste i landet. Skatteprocenten er på 24,9.

2 / 15 Daginstitutioner

Daginstitutionerne i Herning Kommune har brug for en bedre normering

Inden for den seneste tid har én undersøgelse kaldt Herning for Danmarks bedste børnekommune, mens en anden siger, at pædagogerne i kommunen er alt for meget alene med en hel børnehavestue.

3 / 15 Varmesalg

Det var forkert af Herning Byråd at sælge varmeværket, fordi det har givet forbrugerne en højere varmeregning.

Herning Kommune tjente mange penge på salget af det kommunale varmeværk og har brugt dem på at sætte skatten ned, afdrage på dyr gæld og investere i byggerier af blandt andet ny svømmehal og nyt bibliotek. Salget medførte dog samtidig, at ejerne senere har kunnet indkræve store renter hos forbrugerne.

Annonce

4 / 15 Kulturfabrikken

Herning Kommune skal sikre Kulturfabrikken nye lokaler

Kulturfabrikken skal senest i 2019 forlade de nuværende bygninger på Mørupvej og leder efter et sted, der er egnet til deres helt særlige aktiviteter, blandt andet klatrevægge, parkour og skaterbaner. Byrådet har indtil videre sat 400.000 kroner ekstra af til drift og to millioner kroner til den kommende flytning.

5 / 15 Kommunalreform

Fordelingen af kommunal service mellem Herning og byerne i oplandet er fornuftig

Med kommunalreformen for 10 år siden blev Aulum-Haderup, Trehøje og Aaskov kommuner en del af den nye Herning Kommune.

6 / 15 Udlicitering

Kommunen bør udlicitere flere opgaver end i dag til private

For et par år siden forsøgte Herning Kommune sig med såkaldt konkurrenceudsættelse, hvor en kommunal opgave sendes i udbud hos både private aktører og kommunens egne afdelinger. Det gav dog ikke den ønskede besparelse, og kommunen har siden droslet ned på udliciteringen.

Annonce

7 / 15 Events

Herning Kommune bør fortsat bruge ressourcer og penge på at tiltrække store begivenheder og events til byen

Herning Kommune har de seneste fire år været vært for flere store events - blandt andet store sportsbegivenheder.

8 / 15 Sygehusgrunden

Det var fornuftigt af Herning Kommune at købe sygehusgrunden i Hernings midtby

Kommunen købte grunden af Region Midtjylland for 136 millioner kroner for at få fuld kontrol over områdets udvikling i de kommende år.

9 / 15 Socialområdet

Budgetterne på det sociale område skal holdes, så udgifterne ikke kommer ud af kontrol

Herning Kommune har længe kæmpet med at holde budgetterne på det sociale område - særligt på handicap og psykiatri - og mange vil gerne have flere penge afsat til området.

10 / 15 Kultur

Der bliver brugt for mange skattekroner på kultur og events

Kulturområdet får årligt omkring 70 millioner kroner ud af kommunens samlede budget på fem milliarder kroner. I budgettet er årligt afsat omkring 10 millioner kroner til events.

11 / 15 Bybusser

Det er en god idé at omlægge bybusdriften til miljøvenlige brintbusser

Herning Kommune undersøger muligheden for at investere i brint-bybusser, som er mere miljøvenlige, men også dyrere. Byrådet har sat 15 millioner kroner af over de næste 10 år, ligesom der er lagt billet ind på 17 millioner kroner fra en EU-pulje.

12 / 15 Folkeskoler

Det er vigtigt at undgå lukninger af flere folkeskoler i de mindre byer

Byrådet lukkede i begyndelsen af denne valgperiode tre små folkeskoler i henholdsvis Feldborg, Skibbild-Nøvling og Holtbjerg.

13 / 15 Vejvedligeholdelse

De kommunale veje, stier og fortove bliver vedligeholdt tilfredsstillende

Herning Kommune bruger hvert år omkring 100 millioner kroner på området – herunder vintertjeneste.

14 / 15 Plejehjem

Det bør være nemmere end i dag at få plads på et plejehjem

Ved årsskiftet var ventelisten til en plejebolig historisk lang. Åbningen af nye pladser på Fuglsangsø Centret har taget toppen af presset, og senest har byrådet besluttet at etablere 20 nye pladser i 2019 og 2020 som en tilbygning til Kildehøj i Vildbjerg.

15 / 15 Handicappede

Den hjælp, der tilbydes handicappede i kommunen, er på et fornuftigt niveau

På grund af et stigende antal dyre enkeltsager har økonomien på handicapområdet været meget presset, og Herning Kommune har måttet stramme økonomien på resten af området for at kunne holde budgetterne. Byrådet har dog netop besluttet at etablere 20 nye handicappladser i 2019 og 2020

Annonce